REGULAMIN

1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego i korzystania z bazy ofert.
2. Serwis E-noclegi.info zamieszcza oferty obiektów noclegowych, udostępnia je w sieci internetowej.
3. Serwis E-noclegi.info umożliwia bezpłatne dodanie oferty bez żadnych zobowiązań względem stron. Oferta może zostać dodana bezpłatnie tylko jeden raz. W przypadku ponownego dodania obiektu oferta taka będzie usuwana.
4. Treści zamieszczanych ofert muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz wymaganiami serwisu.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ogłoszeń.
6. Oferty zamieszczane w serwisie mogą podlegać sprawdzeniu pod względem merytorycznym i ewentualnej edycji (np. w przypadku błędów ortograficznych i itp.) bez zgody usługobiorcy.
7. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis E-noclegi.info danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Serwis E-noclegi.info nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi poszczególnymi ofertami.
9. Wpisując dane osobowe w serwisie, użytkownik zgadza się na publikowanie ich w internecie.
10. Ogłoszenia naruszające któryś z punktów regulaminu, zostają usunięte i koszty ogłoszeń nie są zwracane.
11. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go w serwisie E-noclegi.info.
12. Użytkownik powinien posiadać odpowiednie prawa autorskie, bądź zgody autorów na umieszczanie zdjęć w serwisie – umieszczenie zdjęć jest jednoznaczne z oświadczeniem na posiadanie takiego prawa lub zgody.
13. Zabrania się korzystania z danych kontaktowych i formularzy kontaktowych zamieszczonych w serwisie w celach marketingowych.
14. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania danych zamieszczonych w serwisie bez odpowiedniej zgody, chyba że dane takie (np. zdjęcia) podlegają odpowiednim licencjom uprawniającym do tego.
15. Zabrania się umieszczania treści niezwiązanych z tematyka serwisu.
16. Założenie konta w serwisie E-noclegi.info jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
17. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji w swojej ofercie, jakiekolwiek odstępstwo będzie skutkować ostrzeżeniem lub nawet usunięciem konta.
18. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wyłączania serwisu z przyczyn technicznych bez uprzedzania o tym użytkowników.
19. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych następujących w wyniku awarii technicznych.
20. Zabrania się dokonywania działań mogących zakłócić funkcjonowanie serwisu.
21. Kolejność wyświetlania ofert w serwisie jest losowa i zgodna z założonymi przez odwiedzającego kryteriami dotyczącymi sortowania wyników wyszukiwania.